APARTMENT | PALLINI

ARCHITECTURAL DESIGN: Achilles Kalogridis, Klimis Katogas
LOCATION:  Pallini, Athens, Greece 

photography © Alexandros Kolokythas